V skladu s statutom PGD Trata, ki je bil sprejet na Občnem zboru društva, vodi društvo Upravni odbor. Upravni odbor je izvršilni organ društva in upravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema Občnima zboroma po programu, ciljih in sklepih, ki jih sprejeme Občni zbor. Upravnemu odboru pomagajo pri vodenju različne komisije, celotno vodenje in delo v društvu pa nadzira Nadzorni odbor.

Upravni in nadzorni odbor sestavljajo:

Ime in priimek

Funkcija

PRIMOŽ SKLEDAR predsednik
BOŠTJAN ŠARDI podpredsednik
ROK KOŠIR poveljnik
JAKA STANIČ namestnik poveljnika
JOLANDA VOLČJAK BAVDAŽ tajnik
ANDREJA NOVAK blagajnik
ANJA NOVAK pred. mladinske komisije
TINA KOSEC odgovorna za članice
ŠTEFAN KALAMAR odgovoren za veterane
TOMAŽ AŽBE predsednik nadzornega odbora
MARJAN NOVAK član nadzornega odbora
JURE ŠTANCER član nadzornega odbora