V skladu s statutom PGD Trata, ki je bil sprejet na Občnem zboru društva, vodi društvo Upravni odbor. Upravni odbor je izvršilni organ društva in upravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema Občnima zboroma po programu, ciljih in sklepih, ki jih sprejeme Občni zbor. Upravnemu odboru pomagajo pri vodenju različne komisije, celotno vodenje in delo v društvu pa nadzira Nadzorni odbor.

Upravni in nadzorni odbor sestavljajo:

Ime in priimek

Funkcija

MARTIN DAGARIN predsednik
PRIMOŽ SKLEDAR podpredsednik
JURE ŠTANCER poveljnik
ROK KOŠIR namestnik poveljnika
NINA MILINKOVIČ tajnik
ANDREJA NOVAK blagajnik
ŠPELA KALAN pred. mladinske komisije
ANJA NOVAK odgovorna za članice
DAMJAN DEMŠAR odgovoren za veterane
TOMAŽ AŽBE predsednik nadzornega odbora
MARJAN NOVAK član nadzornega odbora
BOŠTJAN ŠARDI član nadzornega odbora