Operativna enota PGD Trata sodi v III. kategorijo gasilskih enot. Operativno območje PGD Trata obsega površino cca 1085,70 ha . Obsega naselja v Občini Škofja Loka, in sicer Frankovo in Hafnerjevo naselje, Trata, Suha, Lipica, del Kidričeve ceste in del Ljubljanske ceste. Operativna enota šteje 32 operativnih gasilcev, ki so usposobljeni in zdravstveno sposobni izvajati naloge na intervencijah. Po podatkih popisa iz leta 2010 na območju prebiva 4.508 prebivalcev, ki pa se v dopoldanskem času poveča na cca 10.000 ljudi (zaradi industrijske cone). Operativna enota se letno udeležuje številnih tečajev, specialnosti ter organizira in se udeležuje vaj.

Člani operativne enote največ truda in časa vlagamo v naše osnovno poslanstvo – zagotavljanje javne gasilske službe na operativnem območju.

Naloge obsegajo:

  • posredovanje ob požarih, naravnih in drugih nesrečah,
  • izobraževanja in usposabljanja,
  • operativne vaje ter interna društvena usposabljanja,
  • zagotavljanje stalne pripravnosti vozil, osebne zaščitne opreme in opreme za posredovanje,
  • izvajanje požarnih straž,
  • preventivne dejavnosti.

Slika spodaj okvirno prikazuje operativno območje PGD Trata

gasilci trata označena ČB 2