Kandidacijska lista

Kandidacijska komisija PGD Trata je 29.1.2018 zaključila z zbiranjem kandidatur za funkcionarje in organe PGD Trata.
2.2.2018 je kandidacijska komisija imela zasedanje in sestavila kandidacijsko listo, ki je v prilogi.
Volitve funkcionarjev in organov PGD Trata bodo na Občnem zboru PGD Trata.

Kandidacijska lista