Razpis kandidacijskega postopka za volitve organov in funkcionarjev PGD Trata

Skladno s 4. členom Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve članov organov in funkcionarjev PGD Trata za obdobje 2018 do 2023, komisija objavlja RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA za volitve organov in funkcionarjev PGD Trata za obdobje 2018 do 2023.

Poleg razpisa objavljamo še pravilnik ter ostale potrebne priloge.

Rokovnik za volitve organov PGD Trata za obdobje 2018 do 2023_p
Razpis kandidacijskega postopka za volitve organov in fukncionarjev za obdovje 2018 do 2023_p
Pravilnik o kandidacijskem postopku za volitve organov in fukncionarjev za obdovje 2018 do 2023_p
Lista podpore članov za predsednika za obdovje 2018 do 2023
Lista podpore članov za poveljnika za obdovje 2018 do 2023
Lista podpore članov za namestnika poveljnika za obdovje 2018 do 2023
Izjava kandidata za obdovje 2018 do 2023