Lista podpore članov za namestnika poveljnika za obdovje 2018 do 2023