Lista podpore članov za predsednika za obdovje 2018 do 2023