Pravilnik o kandidacijskem postopku za volitve organov in fukncionarjev za obdovje 2018 do 2023_p