Zaključek usposabljanja gašenja požarov v naravnem okolju

V ponedeljek, 3. avgusta 2020, se je v Izobraževalnem centru v Sežani začel letos že četrti tečaj za pridobitev specialnosti »gašenje požarov v naravnem okolju«. Na njem je 27 tečajnikov iz vse Slovenije. V štirih dneh so se le-ti seznanili s teorijo in prakso gašenja požarov v naravi, izvajali so dežurstvo in bi se – skupaj z domačimi gasilci – udeležili morebitnih intervencij, v primeru razglašene velike požarne ogroženosti pa bi 12 udeležencev tečaja nadaljevalo dežurstvo do prihoda tečajnikov naslednjega tečaja. Tej skupini tečajnikov zaradi deževnih vremenskih razmer ni bilo potrebno izvoziti na intervencijo, tečajniki predhodnih tečajev pa so sodelovali tudi na pravih intervencijah.

Vir: GZS